Adatvédelmi szabályzat

regals_hu

Hatályos: 2020. 9.1. napjától

I. Alapvető rendelkezések

Személyes adatkezelő az Art. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/67 / EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 4. cikkének (7) bekezdése a következő: RockFast s.r.o., székhelyével: Bohosudovská 478, 415 10 Teplice, Csehország (a továbbiakban: "adminisztrátor").

Az adminisztrátor elérhetőségei:

RockFast s.r.o.
Bohosudovská 478
415 10 Teplice
Csehország

A Szolgáltató e-mail elérhetősége:           info@regals.hu
A Szolgáltató az Interneten:                       www.regals.hu

A Szolgáltatót nyilvántartó szervezet:

A Szolgáltató cégjegyzékszáma:               09385363
A Szolgáltató EU adószáma:                      CZ09385363

Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Iroda és levelezési címe:
RockFast s.r.o.
Bohosudovská 478
415 10 Teplice
Csehország

Email:                                                        info@regals.hu

Az ügyfélszolgálat munkanapokon, munkaidőben 8:30-17:00 óra között hívható.

A személyes adatok minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információt jelentenek; az azonosítható természetes személy olyan természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy adott azonosítóval, például névvel,azonosítószámmal, helyadattal, hálózati azonosítóval vagy egy vagy több konkrét fizikai, fiziológiai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi személyazonosságát.

Az adminisztrátor nem nevezett ki / nevezett ki személyes adatvédelmi tisztviselőt. A hitelező elérhetőségei a következők:

II. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

Az adminisztrátor kezeli az Ön által megadott személyes adatokat, illetve az adminisztrátortól megrendelt áru megrendelés alapján kapott személyes adatokat.

Az adminisztrátor kezeli az azonosítási és elérhetőségi adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

III. A személyes adatok feldolgozásának jogos indoka és célja

A személyes adatok feldolgozásának jogi indoka:

 • az Ön és az adminisztrátor közötti szerződés teljesítése, 6 ods. 1 pont. b) GDPR,
 • az adminisztrátor jogos érdeke a közvetlen marketingszolgáltatáshoz (különösen üzleti hirdetmények és hírlevelek küldésére) 6 ods. 1 pont. f) GDPR,
 • a feldolgozáshoz való hozzájárulások a közvetlen marketing biztosítása céljából (különösen üzleti hirdetmények és hírlevelek küldésére) 6 ods. 1 pont. a) GDPR a 7. § (1) bekezdésével összefüggésben. 2. sz. 480/2004 Coll., Bizonyos információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról, ha áruk vagy szolgáltatások megrendelésére nem kerül sor

A személyes adatok feldolgozásának célja:

 • a megrendelés elintézéséhez az Ön és az adminisztrátor közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogait és kötelezettségeit; a megrendelés sikeres elvégzéséhez szükséges személyes adatok (név és cím, kapcsolattartás), a személyes adatok átadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez nélkülözhetetlen követelmény, személyes adatok rendelkezésre bocsátása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy az adminisztrátor általi teljesítés,
 • üzleti hirdetmények küldése és más marketing tevékenységek elvégzése.

Az adminisztrátor automatikusan hozza meg az egyéni határozatot az 22 GDPR cikk értelmében. Ön kifejezett beleegyezését adta az ilyen feldolgozáshoz.

IV. Az adatok megőrzési ideje

Az adminisztrátor személyes adatokat tárol

 • az Ön és az adminisztrátor közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez, valamint a szerződéses kapcsolatokból eredő követelések gyakorlása (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).
 • mindaddig, amíg a személyes adatok forgalomból történő feldolgozásához való hozzájárulása visszavonásra kerül, ha a személyes adatokat beleegyezéssel vadnak feldolgozva

A személyes adatok megőrzési ideje után az adminisztrátor törli a személyes adatokat

V. Személyes adatok címzettjei (az adminisztrátor alvállalkozói)

A személyes adatok címzettje

 • hozzájárul az áruk / szolgáltatások nyújtásához / fizetés végrehajtásához szerződés alapján (futár cégek)
 • e-shop szolgáltatások (Shoptet) biztosítása és az e-shop működésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások (külső könyvelő cég)
 • marketing és analitikai szolgáltatások nyújtása

Az adminisztrátor a személyes adatokat fel akarná használni egy harmadik országba (nem EU-tagállamba) vagy egy nemzetközi szervezetbe. A harmadik országbeli személyes adatok címzettjei a marketing, elemzési és levelező / felhőszolgáltatások (Google Analytics). Remarketinget használunk a Google-tól a hirdetési kommunikáció minőségének javítása érdekében. A Smartlook analytikus eszközt a webhely látogatóinak rögzítésére használjuk

VI. Jogai

A GDPR feltételei szerint van

 • a személyes adatokhoz való hozzáférési joga az 15.cikk GDPR szerint
 • joga a személyes adatoknak kijavításához a 16.cikk GDPR szerint, vagy a feldolgozás korlátozása a 18. cikk GDPR szerint
 • a személyes adatok törlésére vonatkozó jog a 17.cikk GDPR szerint
 • a feldolgozás elleni jog a 21.cikk GDPR szerint és
 • az adat átvitelezéséhez való jog a 20.cikk GDPR szerint
 • a feldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonásának joga, írásban vagy elektronikus úton a III. cikk szerint

Önnek joga van panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogait

VII. A személyes adatok biztonságának feltételei

Az adminisztrátor kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezeti intézkedést megtett a személyes adatok biztosítására.

Az adminisztrátor technikai intézkedéseket tett az adatraktárok és a személyes adatraktárak bebiztosítására papíralapú képen, különösen: az adattárházak titkosítása, a fizikai adatbiztonság papíron, a hozzáférési jogok rendszere, a munkavállalók képzése.

Az adminisztrátor kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az erre feljogosított személyek férhetnek hozzá

VIII. Végleges rendelkezések

Az online rendelési űrlappal történő megrendeléssel

Ön tudomásul veszi az adatvédelmi szabályzatot, és teljes egészében elfogadja Ön elfogadja ezeket a feltételeket azáltal, hogy az online űrlapon kipipálja a beleegyezését. A beleegyezésének megerősítésével Ön tudomásul veszi, hogy tisztában van az adatvédelmi irányelvekkel, és teljes egészében elfogadja.

Az adminisztrátor jogosult ezeket a feltételeket megváltoztatni. Az adatvédelmi irányelv új változata megjelenik a weboldalon, és ezzel egyidejűleg elküldi Önnek e feltételek új változatát az Ön által az adminisztrátornak megadott e-mail címére.